• szo. jan 23rd, 2021

Kitűnő lehetőség 🌝 kiszsinagoga.hu

Képzeljük el, hogy itt megtalálja a pontos információkat.

Hogyan előzzük meg a rossz munkahelyi légkör kialakulását?

ByKelemen Gréta

júl 24, 2018
[Total:    Average: /5]

Hogyan előzzük meg a rossz munkahelyi légkör kialakulását?

Életünknek körülbelül a felét a munkahelyünkön töltjük, olyan emberek társaságában, akiket nem mi választottunk magunk mellé. Ha kedveljük a kollégáinkat, akkor szerencsénk van, mert a munkával töltött időnk kellemesen telik. Ha viszont egymást érik a konfl iktusok a munkatársainkkal, vagy nehezen viseljük a főnökünket, az nagyon megkeserítheti a mindennapjainkat. Munkahelyi kapcsolataink azonban korántsem csak a szerencsén múlnak. Kis odafi gyeléssel és tudatossággal magunk is sokat tehetünk azért, hogy harmonikus viszonyokat tudjunk fenntartani, megfelelően kezeljük a konfliktusokat, és mások megbántása nélkül tudjunk megszabadulni a munkahelyi feszültségeinktől. Hogyan? Ebben segítenek nekünk Laure Genin munkapszichológus tanácsai.

NÉHÁNY ALAPSZABÁLY

A rossz munkahelyi légkör nemcsak a munkával töltött órákra van hatással. Éjszaka az ember nyugtalanul alszik, nem tudja kipihenni magát, s amikor másnap reggel már eleve rossz hangulatban bemegy a szalonba, mindent pontosan úgy talál, ahogyan előző délután is volt: a légkör nyomasztó, és semmi kedve nincs belefogni a napi teendőibe. Ha konfl iktusba keveredünk valakivel – legyen az egy munkatársunk, a főnökünk vagy akár egy vendég –, és a vitát nem tudtuk lezárni, akkor szükségszerű, hogy attól fogva ennek az embernek a jelenlétében rosszul érezzük magunkat, kibillenünk a lelki egyensúlyunkból, feszültség vagy akár harag lesz úrrá rajtunk. Ha a rossz kapcsolat, a megoldatlan nézeteltérés sokáig fennáll, attól sérülhet az ember önértékelése, meginoghat a lelki stabilitása is. A konfliktusokat soha nem szabad kezeletlenül hagyni. Megnyugtatóan rendezni őket azonban csak úgy lehet, ha merünk határozottan fellépni saját igazunk védelmében, ugyanakkor mindig tekintettel vagyunk a másik fél személyiségére is.

1. szabály
Vegyük elejét a rossz kollegiális viszonyok kialakulásának! Ha egy bizonyos munkatársunk jelenlétében minden alkalommal feszültek és idegesek leszünk, úgy érezzük, hogy ott van a gombóc a torkunkban, és nem értjük, hogy miért, ideje feltennünk magunknak néhány kérdést. Mi történik köztünk, amikor találkozunk? Miért érzem magam mindig ilyen frusztráltnak a jelenlétében? Miért viselkedik velem úgy, mintha fölöttem állna, mintha az alárendeltje lennék? Egy vállalati kommunikációs tanácsadó vagy egy munkapszichológus azonnal felismeri ezeket a helyzeteket, és pontosan tudja, hogy az ilyen szituációkban jelentkező fizikai tünetek (szorongás, fokozott verejtékezés, rossz közérzet, idegesség) valójában válaszreakciók egy pszichológiai agresszióra, aminek az ember egy ideig nincs is tudatában. Vannak olyanok, akik saját pozíciójukat azzal próbálják erősíteni, hogy másokat gyengítenek: sportot űznek abból, hogy valakivel folyamatosan azt éreztetik, hogy többek nála, hogy maguknál alacsonyabb rendűnek tekintik. Az ilyen pszichológiai manipulációkat nagyon gyorsan le kell építeni, még mielőtt az ember saját énképe vagy munkához való hozzáállása szenvedne emiatt csorbát. Egyszerűen és nyíltan meg kell mondani az illetőnek, hogy fejezze be a taktikázását, mert tisztán látjuk a viselkedésének a célját. Véssük jól az emlékezetébe, hogy egyikünk sem alá- vagy fölérendeltje a másiknak, kollégák vagyunk, ezért kölcsönös megbecsüléssel és tisztelettel tartozunk egymásnak.

2. szabály
Előzzük meg a konfl iktusokat! A félreértések és nézeteltérések oka a leggyakrabban kommunikációs hibából ered: az információk pontatlan vagy hiányos megfogalmazásából. Ha valami számunkra magától értetődő és természetes, még egyáltalán nem biztos, hogy a másik ember számára is az. Ha azt kívánjuk a másiktól, hogy a saját elképzeléseinknek megfelelően végezzen el egy munkát, akkor pontosan el kell tudnunk magyarázni neki, mik az elvárásaink, mit tekintünk a feladat jó megoldásának. A jó vezetőnek alapvető feladatai közé tartozik, hogy pontosan defi niálja, világosan és mindenki számára érthetően meghatározza a munkavégzés szabályait, elvárásait a beosztottakkal szemben. Ha az elvárások tiszták és világosak, akkor a viszonyok is harmonikusabbak, a munkavégzés is eredményesebb.

3. szabály
Uralkodjunk az indulatainkon! A harag rossz tanácsadó – mondja a közmondás, és ez a munkahelyi kapcsolatokra is igaz. Még ha minden okunk megvan is rá, hogy haragudjunk valakire, soha ne reagáljunk semmilyen szituációban haragtól vezérelve. Különösen az impulzív alkatúaknak kell megtanulniuk, hogy az indulatból történő, azonnali válaszok nem vezetnek jóra. A helyes magatartás az, hogy ha az ember dühösnek érzi magát, egy időre félrevonul, míg kicsit megnyugszik, és higgadtan végig tudja gondolni a történteket. Ha sikerült lecsillapodni, és racionális álláspontot kialakítani a nézeteltéréssel kapcsolatban, akkor keressük meg a velünk konfl iktusba került munkatársat, és nyugodtan, észérvek alapjánmagyarázzuk el neki, mi váltotta ki indulatainkat vele szemben.

4. szabály
Legyünk nyitottak a kompromisszumra! A pihenés perceiben az egyik kozmetikus úgy tud a legjobban kikapcsolódni, ha rádiót hallgat, a másik úgy, ha teljes csöndben relaxál egy kicsit. Az egyik elfelejti újra betölteni a kávéfőzőt, ha ő itta meg az utolsó adag kávét, a másik soha nem teszi a helyére a teáscsészéjét. Az egyik szeret nyitott ablak mellett dolgozni, a másik érzékeny a huzatra. Egy munkahelyen naponta több tucatnyi olyan szituáció adódik, ami alkalmat adhat a konfl iktusra. Meg kell tanulni, hogyan lehet okosan viselkedni ezekben a helyzetekben. A legfontosabb, hogy beszéljünk a kollégáinknak azokról a dolgokról, amelyeket a komfortérzetünk megőrzése szempontjából mi fontosnak tartunk. Ha a másik nem tudja, hogy a nyitott ablak mellett könnyen megfázunk, nem várhatjuk el tőle, hogy tekintettel legyen ránk, és nem tekinthetjük udvariatlanságnak vagy ellenünk irányuló provokációnak, ha nyitva hagyja az ablakot. Mindig igyekezzünk beleképzelni magunkat a másik helyzetébe: készítsük be a kávét az utánunk érkezőknek, ne legyünk lusták elmosni és a helyére tenni néhány poharat vagy csészét, csukjuk be az ajtót, az ablakot, ha tudjuk, hogy erre a kollégáink közül valakinek igénye van. Legyünk tekintettel a többiekre, s fejezzük ki az odafi gyelésünket és a jó szándékunkat apró gesztusokkal. Ezeket mindenki észreveszi, és nagyra értékeli majd. Sőt, a többiek talán követik is a jó példát, ami a munkahelyi légkör érezhető javulásához vezethet.

5. szabály
Gondjainkról merjünk beszélni a felettesünkkel! Ha minden erőfeszítésünk és igyekezetünk ellenére sem sikerül rendezni konfliktusunkat egy kollégával, és úgy érezzük, a rossz viszony megmérgezi a hétköznapjainkat, beszéljük meg a problémát a főnökünkkel. A jó vezető pontosan tudja, hogy ha egyet nem értés, rivalizálás, rossz hangulat uralkodik egy csapatban, az kihat a munkamorálra, a szalon teljes légkörére, a szolgáltatások színvonalára, egyszóval mindenre. Ha saját hatáskörünkben nem tudjuk megoldani a helyzetet, kérjük a felettesünk segítségét.

MUNKAHELYI GONDOK ÉS SZEMÉLYISÉGTÍPUSOK

A munkahelyi viselkedésmóddal foglalkozó kutatók és kommunikációs szakemberek kidolgoztak egy személyiségtipológiát, amely a munka világában leggyakrabban tapasztalható viselkedési szokások alapján osztja elméleti kategóriákba a munkavállalókat. Az egyes típusok természetesen legtöbbször nem tisztán jelentkeznek, hanem átfedésekkel. A főbb karaktertípusok meghatározása mégis segítséget nyújthat abban, hogy megismerjük és tudatosítsuk magunkban saját magunk és munkatársaink közösségbeli viselkedésének jellemzőit. Ezeknek az ismereteknek a birtokában könnyebben határozhatjuk meg, kivel hogyan lehet harmonikus viszonyt kialakítani. Az alábbiakban lássunk néhányat a legproblémásabb, a nyugodt munkahelyi légkört leginkább veszélyeztető típusok közül. Némelyikre biztosan találunk példát a saját környezetünkben is…

A stresszes

Napjait szinte állandó izgalomban tölti. Folyton feszült, mindig el van úszva, minden apróságon aggódik, elveszik a részletekben, és az állandó feszültség miatt nem tud megfelelően koncentrálni a munkájára. Ezért nagy szüksége van a kollégái apró szívességeire, segítségére ahhoz, hogy a rá bízott feladatokat valahogy
mégis elvégezze. Gyakran határozatlan, a döntések meghozatala előtt sokáig habozik. Megnyilvánulásai kissé zavarosak, javaslatait és kéréseit általában nem
tudja világosan megfogalmazni. Ennek ellenére ő hiszi érthetetlennek a többieket. A célravezető magatartás vele szemben: Az ilyen szétszórt, konfúz és állandó feszültsében élő kollégát nem érdemes nyugtatgatni, és arról győzködni, hogy nincs semmi baj, hogy meglátja, minden a legnagyobb rendben lesz majd. Ez sajnos úgysem nyugtatná meg őt. A munka minősége érdekében viszont mindig ragaszkodjunk ahhoz, hogy pontosan fogalmazza meg a kérdéseit, és precíz tájékoztatást adjon. Addig kérdezzük őt újra és újra, míg minden részlet nem válik teljesen világossá a számunkra, így nem hagyunk teret az esetleges félreértéseknek. Az ilyen kollégával való kapcsolatunkban mindig nekünk kell résen lennünk és odafi gyelnünk a részletekre. Sohasem bízhatunk meg benne vakon, mert nagy nála a hibázás kockázata.

A maximalista

Az ilyen típusú munkatárs soha nem elégedett sem a saját, sem a kollégái munkájával. Mindenről azt gondolja, lehetne jobb is, lehetett volna jobban is csinálni.Különösen kritikus másokkal szemben, szereti a munkatársai hiányosságait és hibáit hangsúlyozni, mert így tudja saját érdemeit még inkább kiemelni. Olyan magasra helyezi a mércét, hogy ő maga is képtelen megfelelni a saját elvárásainak, a többiek pedig szerinte még hozzá képest is rosszul, kutyaütő kezdőkként teljesítenek. Kollégái munkájának minőségét gyakran becsmérli, dicsérni, mások érdemeit elismerni nem szokta. Óvatosan kell bánni vele, mert jelenlétében az ember könnyen elbizonytalanodhat, kételyei támadhatnak saját felkészültségével, szakmai hozzáértésével kapcsolatban. A célravezető magatartás vele szemben: Mindig legyünk magabiztosak a társaságában, és ne feledkezzünk meg arról, hogy minden igyekezete ellenére azért ő sem tökéletes. Bármit teszünk, bármilyen jól dolgozunk, a kritikáját úgysem kerülhetjük el, ezért legjobb, ha már előre felkészülünk a támadásaira, hogy megfelelő érvekkel tudjunk majd válaszolni. Az ilyen emberrel szemben az egyetlen hatékony módszer, ha jóindulatúan, de határozottan tudunk reagálni a kritikai megjegyzéseire. Megkérdőjelezhetetlen érvényességű állításokkal, tökéletesen felépített és minden részletkérdésre kiterjedő érveléssel, higgadtan és módszeresen kell megsemmisítenünk vitapartnerünket. Nehéz dió, de ha ügyesen csináljuk, ezzel a taktikával elérhetjük, hogy legalább nálunk ne tartsa többre magát, és ne gondolja, hogy ő mindenkinél különb.

A hízelgő

Az ebbe a típusba tartozó ember végtelenül kedves, maximálisan odafigyel a többiekre. Mindig, mindenkihez van egy-két szívhez szóló mondata, amivel a többiek érzelmeire tud hatni. A nyájassága olykor szinte már idegesítő. A kedves álarc mögött azonban egy tudatos manipulátor lakozik, aki érzelmileg akarja markában tartani a kollégáit. Jellemző lehet rá a szeszélyesség is: egyik nap bűbájos, másik nap kimért és távolságtartó lehet ugyanazzal a munkatársával, aki nem is érti, miért e változás. Az érzelmi manipulációval tulajdonképpen egyetlen célja van: hogy függőségi viszonyba kerüljenek tőle a többiek. A célravezető magatartás vele szemben: Az ilyen típusú munkatárs bókjait és kedves megjegyzéseit soha ne vegyük készpénznek. Legjobb, ha viccesen reagálunk rájuk, nem elutasítóan, de nem is úgy, mint akinek láthatólag jól esik a hízelgés. Humoros reakcióink egyértelműen jelzik majd számára, hogy tisztában vagyunk a magatartásának őszintétlenségével, nem vesszük őt komolyan, nem hódolunk be neki, és egy-két kedveskedő szóért nem válunk a lekötelezettjeivé. A számára teljesen váratlan, nem szokványos reakciónkkal kibillenthetjük őt a szerepéből, és nem szívesen közeledik majd felénk, mert zavarja, hogy a célját nálunk szemmel láthatóan nem tudja elérni.

Az uralkodó

„Én beszélek, én döntök, és nem érdekel, ha ez másnak nem tetszik”. A kompromisszumokra képtelen, mindig kategorikusan fogalmazó, másokon uralkodni akaró típust nagyjából ez a hozzáállás jellemzi. Egyedül akar dönteni mindenben, nem hallgatja meg mások véleményét, úgy gondolja, mindig neki van igaza, és mindig az övé kell, hogy legyen az utolsó szó. Időnként akár dührohamokban is kitör, nemigen tudja kontrollálni az érzelmeit, és örömet okoz számára, ha hatalmat gyakorolhat mások felett. Ha visszautasítják vagy szembefordulnak vele, nem ritkán agresszív lesz. Kollégáit igazából játékszereknek tekinti, akik csak arra kellenek, hogy legyen kivel szemben demonstrálnia felsőbbrendűségét. Egy ilyen kolléga mellett a többiek úgy érzik magukat, mintha a hadseregben szolgálnának, közkatonaként… A célravezető magatartás vele szemben:Semmiképpen nem érdemes az ilyen típusú ember megszelídítésével, megváltoztatásával fáradozni, ez eleve kudarcra ítélt vállalkozás volna. A legjobb, ha érzelmileg felvértezi magát az ember vele szemben, és igyekszik megtartani tőle a lehető legnagyobb távolságot. Nem tanácsos vitába keveredni vele, mert a legvilágosabb érvek sem segítenek: győzni, uralkodni akarása számára előbbre való, mint a józan ész. A legtöbb, amit az ember tehet, ha ügyesen kicsúszik a  hálójából, nem reagál a szarkasztikus megjegyzéseire, nem veszi fel a kesztyűt, hanem csak a saját feladatára koncentrál, s úgy tesz, mintha ő sérthetetlen volna.

A bizalmaskodó

A hízelgőhöz hasonlóan ez a típus is érzelmi alapon igyekszik manipulálni munkatársait. Ezernyi apró kéretlen szívességet tesz másoknak, amelyekkel lekötelezi őket. Mindig van néhány, a másikat szinte zavarba hozó, túlzó dicsérete, nem spórol az elismerő szavakkal. Igyekszik a lehető legközelebb férkőzni az emberekhez, legbensőbb titkait osztja meg velük, és cserébe ő is bensőséges, igazi intimitásnak számító vallomásokat, nagy kitárulkozásokat vár el tőlük. „Lelkizésre” mindig kapható, bizalmaskodó, nincs magánszférája, és ő sem tiszteli mások intim szféráját. Ráadásul úgy érzi, akihez sikerült közel kerülnie, az hűséggel és barátsággal tartozik neki. Gyakran féltékeny, nem viseli el, ha „hívei” másokhoz is közel kerülnek. A célravezető magatartás vele szemben: Az ilyen embertől igyekezzünk távol maradni. Veszélyes dolog elfogadni a játékszabályait, és érzelmileg kiszolgáltatni magunkat neki. Legokosabb, ha az ember nem fordít rá sem túl sok figyelmet, sem túl sok időt, épp csak annyit, amennyi a kollegiális viszony miatt minimálisan szükséges. Időnként megihatunk együtt egy kávét, válthatunk vele néhány szót, de ne avassuk a bizalmunkba, ne nyíljunk meg neki. Ne engedjük, hogy befurakodjon a magánéletünkbe, és kerüljünk vele minden közelebbi kapcsolatot.

A megközelíthetetlen

Az ilyen típusú ember hideg és távolságtartó, nem keresi mások társaságát, és nem fogadja el mások közeledését, olyan, mintha mindig a maga kis elefántcsonttornyában élne. Egyesek félénknek, túlságosan szerénynek tartják, mások azt gondolják róla, hogy öntelt és beképzelt. A szótlansága sokakat zavar és nyugtalanít, nem tudják mire vélni barátságtalanságát. Mivel soha nem foglal állást, és nem lehet tudni, miről mi a véleménye, sokan bizalmatlanok vele szemben, attól tartanak, hogy magában elítéli őket, vagy rosszat gondol róluk. A célravezető magatartás vele szemben: Az ilyen emberrel ne próbáljunk meg bizalmaskodni, viccelődni vagy a kedvét keresni, valószínűleg úgyis hideg és barátságtalan maradna. Csigaházából úgy csalogathatjuk ki a legkönnyebben, ha úgy viselkedünk vele, ahogyan ő viselkedik másokkal. Legyünk vele udvariasak, de hűvösek és távolságtartóak, tegyük meg, amit kér tőlünk, de egy kicsivel sem többet annál. Ha azt kapja, amit ő is ad, saját bőrén tapasztalja meg, milyen nyugtalanító, zavaró és kiszámíthatatlan az a titokzatos hűvösség, amellyel ő viseltetik mások iránt. Ezzel kizökkenthetjük a szerepéből, és ha nem próbálunk közeledni hozzá, könnyen lehet, hogy ő teszi majd meg az első lépéseket felénk.

A gyűlölködő

Az ebbe a típusba sorolható ember legfőbb tulajdonsága, hogy folyton becsmérli mások teljesítményét, szakmai tudását, mindig mindennel és mindenkivel elégedetlen. Jellemző rá a rosszindulat és a gyanakvás, és önvédelmi stratégiájának kulcsa a környezetében lévők folyamatos támadása. Élénk intellektus és egy bizonyos bántó, maró humor a sajátja. Kiváló megfigyelő, éleslátásának köszönhetően a legkisebb részletek sem kerülhetik el a fi gyelmét. Ez akár pozitív tulajdonsága is lehetne, ám kiváló képességeit és humorérzékét nem arra használja, hogy a dolgokat előbbre vigye. Örömét leli abban, ha mások gyengéire tapinthat, és felismert hibáikat a végletekig fokozva megsemmisítheti őket a szarkazmus és az irónia teljes eszköztárát felvonultatva. A célravezető magatartás vele szemben: Az ilyen kollégának soha ne váljunk hallgatóságává: ne engedjük, hogy mások hibáiról beszéljen nekünk, hogy cinkostársának tekinthessen rosszindulatú és megosztó mesterkedéseiben. A legjobb magatartás vele szemben, ha süket fülekre talál a mondanivalója, ha a kollégákat egyszerűen nem érdekli a véleménye. A belőle áradó negatív kisugárzás sok kárt tehet az egyéni önbecsülésben, és sokat árthat a csapatszellemnek is, ezért nem szabad megengedni, hogy a gyűlölködésben társakra találjon ez a típus. Ne provokáljuk, és igyekezzünk minél távolabb maradni tőle. Koncentráljunk a munkánkra, és tegyünk úgy, mintha teljesen hidegen hagyna bennünket, mit gondol rólunk, vagy a többi kollégáról.

About Kelemen Gréta
"Kevesen ismerik az igazi Kelemen Gréta-t, de a legfontosabb két dolog, amit tudni kell, hogy az optimista és precíz, természetesen barátságos, szemlélődő és racionális, de kisebb dózisokban, és gyakran elkényeztetik a nem érzéketlen szokások is. Az optimizmusa azonban, amiért gyakran imádják. A barátok gyakran számítanak róla és romantikus természetükre a szükség idején. Persze senki sem tökéletes, és Bogdánnak számos hibája van. A tisztesség és az instabilitás hajlamos az úton járni, bár inkább személyes szinten, mint mások számára. Szerencsére a pontossága általában ott van, hogy enyhítse a fújásokat."

Kelemen Gréta

"Kevesen ismerik az igazi Kelemen Gréta-t, de a legfontosabb két dolog, amit tudni kell, hogy az optimista és precíz, természetesen barátságos, szemlélődő és racionális, de kisebb dózisokban, és gyakran elkényeztetik a nem érzéketlen szokások is. Az optimizmusa azonban, amiért gyakran imádják. A barátok gyakran számítanak róla és romantikus természetükre a szükség idején. Persze senki sem tökéletes, és Bogdánnak számos hibája van. A tisztesség és az instabilitás hajlamos az úton járni, bár inkább személyes szinten, mint mások számára. Szerencsére a pontossága általában ott van, hogy enyhítse a fújásokat."

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük